Bijles Nederlands en Frans,

studievaardigheden/
huiswerkbegeleiding middelbaar onderwijs

Nederlands is voor veel jongeren niet echt een lievelingsvak. Nochtans is het 'onze moedertaal' en dus erg belangrijk in het dagelijks leven. Het vak Nederlands is tevens een taal dat zich uitstrekt naar andere vakken op school: bijna elk vak is immers een taalvak, waar je de vaardigheden als schrijven en begrijpend lezen voor nodig hebt. Lees verder>>