Bijles Nederlands grammatica

Taalvaardigheid – grammatica

Het vak Nederlands is een taal dat zich uitstrekt naar andere vakken op school: bijna elk vak is immers een taalvak, waar je de vaardigheden als schrijven en begrijpend lezen voor nodig hebt.

Grammatica:

Ook grammatica blijkt tegenwoordig oersaai te zijn. Maar denk erom; grammatica is de basis van zinsconstructie (ze noemen het ook wel zinsleer) ook voor alle andere talen. Wanneer je de grammatica van je eigen taal goed onder de knie hebt, dan kan je gemakkelijker een vreemde taal aanleren en schrijven: zeker een taal die nauw verwant is aan het Nederlands zoals vb. Engels.
Ook kinderen op het gymnasium, nog meer dan andere, hebben belang bij een grondige kennis van grammatica of zinsontleding van de Nederlandse taal. Je merkt als die basis in het Nederlands niet stevig is, dat ze meer moeite hebben om in het Latijn de naamvallen toe te passen en zinnen te vertalen. Wanneer je de overeenkomsten met je eigen moedertaal herkent, stroom je gemakkelijker mee met een vreemde taal.

Meer informatie over studievaardigheden aanleren? Neem nu vrijblijvend contact op of bel 06 49 86 40 36