Begrijpend lezen

Bijles Nederlands

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen

Taalvaardigheid – Begrijpend lezen

Het vak Nederlands is een taal dat zich uitstrekt naar andere vakken op school: bijna elk vak is immers een taalvak, waar je de vaardigheid van begrijpend lezen voor nodig hebt.

Begijpend lezen:

Wist u dat jongeren die goed zijn of goed worden in begrijpend lezen het meest succes hebben om te slagen in het middelbaar onderwijs en later op de hogeschool of de universiteit? Dus van allerhoogst belang om daar extra veel aandacht aan te besteden.

Begrijpend lezen begint met een goede leeshouding. Goed lezen betekent niet a priori snel kunnen lezen, hoezeer dat in het basisonderwijs ook gestimuleerd wordt. Om grondig een tekst te begrijpen en de informatie te verwerken, hoor je met een rustig tempo te kunnen lezen. Snel lezen gaat immers ten koste van tekstbegrip. Ook regelmatig hardop lezen is en blijft belangrijk in het middelbaar onderwijs: je leert immers beter lezen door ‘naar jezelf te luisteren’.
Begrijpend lezen is meer dan alleen maar een kruisje zetten bij het goede antwoord en technische leesstrategieën. ‘Wat staat er? Wat wil de schrijver zeggen? Wat zijn de hoofdzaken, en de bijzaken?’ En bijna het allerbelangrijkste: samenvattingen van een tekst leren maken. Helaas is dit laatste een ondergeschoven kindje in het onderwijs.

 

Meer informatie over studievaardigheden aanleren? Neem nu vrijblijvend contact op of bel 06 49 86 40 36


Ervaringen

”U heeft mijn zoon Stephan 3 jaar geleden, toen nog op de basisschool, met succes geholpen met de taalles (begrijpend lezen en spelling). Uiteindelijk voor de CITO in groep 8 van C naar A! Nu ben ik, als ouder, zelf diegene die om uw hulp vraag voor taalvaardigheden voor mijn opleiding.”
Christine

 

Begrijpend lezen in de praktijk

Een verhaalsom, geschiedenistekst  of vragen uit een toets, als je niet begrijpt wat er staat is het onmogelijk de oefening goed te doen. Alle daagse schoolvoorbeelden van waarom begrijpend lezen zo belangrijk is voor de rest van je studie. Help uw zoon of dochter school weer leuk en interessant te vinden. Via 1 op 1 lessen maken we grote stappen in het snel leren begrijpend lezen.