Blog over onderwijs

De belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheid?

De meest elementaire vaardigheid die bijna alle kinderen in de basisschool opdoen, is leren lezen. Leesvaardigheid is een voorwaarde voor alle leren en een belangrijke vaardigheid voor succes in de huidige en toekomstige samenleving. De vermaarde leeswetenschapper Catherine Snow vindt dat begrijpend lezen de belangrijkste 21e -eeuwse vaardigheid is.

Ze vindt zelfs dat alle initiatieven die een school onderneemt, minder belangrijk zijn dan kinderen leren lezen!

Daarom is het misschien wel de grootste verantwoordelijkheid van leerkrachten en ondersteuners om ervoor te zorgen dat alle leerlingen na groep 8 de school als competente lezer verlaten.

Momenteel kent het basisonderwijs zo’n 30 procent kinderen die het risico lopen om geen goede lezer te worden: 1/3 van de kinderen dus in ons ‘rijk Europa’. Voor hen bestaat het gevaar van laaggeletterdheid. Onderzoeksliteratuur is echter positief over het vermijden hiervan, via (1) goed taal- en leesonderwijs, dat ernaar streeft om bijna van alle kinderen goede lezers te maken en dat voorkomt dat kinderen onnodig uitvallen, en (2) kinderen waarbij leesproblemen optreden zo snel/goed mogelijk te helpen!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*