Bijles Nederlands

Bijles Nederlands Lelystad
bijles Nederlands

Begrijpend lezen, schrijfvaardigheden & grammatica

Het vak Nederlands is een taal dat zich uitstrekt naar andere vakken op school: bijna elk vak is immers een taalvak, waar je de vaardigheden als schrijven en begrijpend lezen voor nodig hebt.

Bijles Nederlands – Waar kan ik u bij helpen?

Ik ondersteun daar waar het kind hulp nodig heeft: begrijpend lezen, schrijfvaardigheden, woordenschatoefeningen, zinsontleding, spelling. Maar óok kan ik u helpen met een werkstuk: denk maar aan een boekbespreking, een poëziewerkstuk, een verhandeling of een artikel schrijven, een presentatie houden voor de klas, een creatieve schrijfopdracht (ook voor andere vakken).

Bijles Nederlands – Begijpend lezen

Wist u dat jongeren die goed zijn of goed worden in begrijpend lezen het meest succes hebben om te slagen in het middelbaar onderwijs en later op de hogeschool of de universiteit? Dus van allerhoogst belang om daar extra veel aandacht aan te besteden. Begrijpend lezen begint met een goede leeshouding. Goed lezen betekent niet a priori snel kunnen lezen, hoezeer dat in het basisonderwijs ook gestimuleerd wordt. Om grondig een tekst te begrijpen en de informatie te verwerken, hoor je met een rustig tempo te kunnen lezen. Snel lezen gaat immers ten koste van tekstbegrip. Ook regelmatig hardop lezen is en blijft belangrijk in het middelbaar onderwijs: je leert immers beter lezen door ‘naar jezelf te luisteren’. Begrijpend lezen is meer dan alleen maar een kruisje zetten bij het goede antwoord en technische leesstrategieën. ‘Wat staat er? Wat wil de schrijver zeggen? Wat zijn de hoofdzaken, en de bijzaken?’ En bijna het allerbelangrijkste: samenvattingen van een tekst leren maken. Helaas is dit laatste een ondergeschoven kindje in het onderwijs.

Bijles Nederlands – Schrijfvaardigheden

Spijtig genoeg wordt er heden in het onderwijs weinig aandacht gegeven aan schrijfvaardigheden, zeker niet in de onderbouw. Het lijkt daarom of steeds meer leerlingen moeite hebben met het formuleren van goed geconstrueerde zinnen en moeite hebben om hun gedachten en de kennis onder woorden te brengen in logisch opgebouwde zinnen. (Tegenwoordig leren ze zelfs geen punten en hoofdletters meer schrijven…) Ik merk dat als jongeren betere zinnen leren schrijven, ze meer zelfvertrouwen krijgen: en niet alleen in het vak Nederlands maar ook in andere vakken. Voor alle vakken is het immers belangrijk dat je je gedachten, kennis en lesstof goed kan verwoorden en kan neerschrijven in goed geformuleerde antwoorden.

Bijles Nederlands – Grammatica

Ook grammatica blijkt oersaai te zijn. Maar denk erom: grammatica is de basis van zinsconstructie (ze noemen het ook wel zinsleer) ook voor alle andere talen. Wanneer je de grammatica van je eigen taal goed onder de knie hebt, dan kan je gemakkelijker een vreemde taal aanleren en leren schrijven: zeker een taal die nauw verwant is aan het Nederlands zoals vb. Engels. Ook kinderen op het gymnasium, nog meer dan andere, hebben belang bij een grondige kennis van grammatica of zinsontleding van de Nederlandse taal. Je merkt als die basis in het Nederlands niet stevig is, dat ze meer moeite hebben om in het Latijn de naamvallen toe te passen en zinnen te vertalen. Wanneer je immers de overeenkomsten met je eigen moedertaal herkent, stroom je gemakkelijker mee met een vreemde taal.

Meer informatie over bijles Nederlands en studievaardigheden Nederlands aanleren? Neem nu vrijblijvend contact op of bel 06 353 19 700


Een ervaring

“Wij zijn als ouders erg, érg blij met de bijlessen en Elvin zeker: van speciaal onderwijs basisschool zit onze zoon nu op havo.”
Pieter

 

”U heeft mijn zoon Stephan 3 jaar geleden, toen nog op de basisschool, met succes geholpen met de taalles (begrijpende lezen en spelling). Uiteindelijk voor de CITO in groep 8 van C naar A! Nu ben ik, als ouder, zelf diegene die om uw hulp vraag voor taalvaardigheden voor mijn opleiding.”
Christine