Taalles allochtone kinderen

Achterstand in taal inhalen

Uit ervaring blijkt dat ook allochtone kinderen veel baat hebben met huiswerkbegeleiding, om een achterstand in taal, vooral begrijpend lezen, in te halen. Het begrijpend lezen van teksten is heel belangrijk in het Voortgezet Onderwijs, omdat het de basis vormt om Nederlandse teksten goed te interpreteren, te analyseren, en om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Die taalvaardigheid is weer de basis voor andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, e.a. Juist door de kern van het probleem aan te pakken, kan er resultaat geboekt worden over de hele lijn.

Leren in een ontspannen sfeer

Blijkbaar leren kinderen toch beter in een ontspannen sfeer, zeker als het om bijles of huiswerkbegeleiding gaat. In een huiselijke sfeer is het, na school, prettiger om te leren. Ik geef in Lelystad les bij mij thuis, of bij u thuis, naar gelang u zelf wenst. Meestal duren de lessen 1 uur tot 1 uur 1/2.

Meer informatie over studievaardigheden aanleren? Neem nu vrijblijvend contact op of bel 06 49 86 40 36